Wyroby poliuretanowe – kontynuacja

Wyroby poliuretanowe stosuje się obecnie we wszystkich tych dziedzinach gospodarki,, gdzie jest wymagane optymalne zabezpieczanie drewna przed działaniem niszczących czynników zewnętrznych.

Przez dobór właściwości i ilości poszczególnych składników można dowolnie regulować takie właściwości powłok, jak twardość, elastyczność, odporność na ścieranie, podatność na szlifowanie, odporność na działanie wody, rozpuszczalników organicznych itp.

Szczególnie znanych jest wiele odmian desmodurów wpływających na właściwości powłok. Inne poliizocyjaniany stosuje się np. na powłoki meblowe, a inne na powłoki podłogowe, inne do lakierów bezbarwnych, a inne do pigmentowania. Składnik lakieru poliuretanowego Desmodur bywa także stosowany do modyfikowania i poprawiania właściwości lakierów nitrocelulozowych, np. na 1 cz. nitrocelulozy stosuje się 1 cz. żywicy alkidowej i 0,4-0,6 cz. Desmoduru. Lakiery DD dają się nanosić niemal wszystkimi znanymi metodami, a więc pędzlem, natryskiem, walcami, przez polewanie itp. Lakiery utwardzają się na każdym podłożu drewnianym i z tego względu bywają używane również do izolacji niektórych gatunków drewna tropikalnego wykańczanego lakierami poliestrowymi.

Lakiery DD mogą być utwardzane również w podwyższonych temperaturach, jak też w temperaturze zbliżonej do zera. Powłoka lakierowa w zależności od rodzaju użytych składników może być matowa lub z połyskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>