Malowanie emaliami nitrocelulozowymi ogólnego stosowania na połysk

Podłożem malowanym może być płyta pilśniowa twarda lub płyta wiórowa okleinowana.

– Zestaw materiałów do malowania:

– 1) podkład celulozowy ogólnego stosowania biały (4131-361-010),

– 2) kit szpachlowy celulozowy ogólnego stosowania biały (4141-361-010),

– 3) szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała (4142-361-010),

– 4) emalia celulozowa ogólnego stosowania (4161-000-XXX),

– 5) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000),

– 6) pasta do szlifowania powłok lakierowych celulozowych (8230-514-000),

– 7) pasta do polerowania powłok lakierowych piecowych (8340-515-000),

– 8) płyn do polerowania powłok lakierowych celulozowych (8240-514-000),

– 9) klej kostny,

– 10) formalina,

– 11) nafta.

– Przygotowanie powierzchni podłoża polega na następujących operacjach :

– 1) szlifowanie papierem ściernym nr 70 i odpylenie szlifowanej powierzchni,

– 2) nasycenie powierzchni 4-proc. roztworem kleju kostnego z nieznacznym (0,5°/o) dodatkiem formaliny,

– 3) suszenie w temperaturze otoczenia 8 godz.,

– 4) szlifowanie papierem ściernym nr 120,

– 5) odpylenie i sezonowanie 24 godz.

Przygotowanie materiałów malarskich polega na wymieszaniu i rozcieńczeniu podanym w zestawie rozcieńczalnikiem do żądanej lepkości roboczej oraz przefiltrowanie przez gęste sito lub gazę młyńską: lepkość robocza podkładu 25-30 s szpachlówki 35-40 s emalii 28-30 s do pierwszego i drugiego natrysku oraz 25 s do trzeciego natrysku

Kit szpachlowy rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do konsystencji nada- jqcej się do nakładania szpachlą. Przygotowanie past do szlifowania i płynu do polerowania zostało omówione przy lakierowaniu lakierami nitrocelulozowymi.

Malowanie emaliami nitrocelulozowymi ogólnego stosowania na połysk cz. II

Wykonanie powłoki malarskiej polega na wykonaniu następujących kolejnych operacjach:

– 1) nałożenie natryskiem warstwy farby podkładowej przy zachowaniu następujących parametrów ciśnienie powietrza, at 3,0-3,5 średnica dyszy, mm 2,0-2,2 ilość podkładu, g/m2 ok. 130

– 2) suszenie warstwy w warunkach otoczenia 6 godz.,

– 3) miejscowe kitowanie nierówności,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia 1 godz.,

– 5) szlifowanie miejsc kitowanych na sucho papierem nr 120 oraz delikatnie całej powierzchni i odpylenie powierzchni,

– 6) nałożenie dwóch warstw szpachlówki w odstępach 50 min przy zachowaniu następujących parametrów: ciśnienie powietrza, at 3,5- 4,0 średnica dyszy, mm 2,5-3,0 ilość szpachlówki, g/m2 ok. 150

– 7) suszenie warstwy szpachlówki w warunkach otoczenia powinno trwać 2 godz.,

– 8) szlifowanie warstwy szpachlówki papierem ściernym nr 240 na sucho po szlifowaniu powierzchnię odpyla się i poddaje kontroli co do równości i gładkości w przypadku występowania nierówności należy dokonać kitowania kitem z dodatkiem emalii nitrocelulozowej, a po wyschnięciu miejsca kitowane należy przeszlifo- wać papierem ściernym nr 240, po czym całą powierzchnię poddaje się dokładnemu oczyszczeniu i odpyleniu

– 9) nałożenie trzech warstw emalii celulozowej przeprowadza się w odstępach co 1 godz. przy zachowaniu następujących parametrów natrysku: ciśnienie powietrza, at 3,0-3,5 średnica dyszy, mm 1,8-2,0 ilość nakładanej emalii, g/m2 ok. 100

Dalszy tok postępowania zależy od żądanego efektu wykończenia i rodzaju użytej emalii. Przy użyciu np. emalii matowej proces wykańczania kończy się po 3 godz. suszenia. Jeśli jest żądany umiarkowany połysk i umiarkowana gładkość, to przy użyciu emalii dającej połysk także na opisanej operacji można zakończyć proces wykańczania. W przypadku żądania wysokiego połysku i dużej gładkości powierzchni powłokę należy poddać dalszym operacjom, a mianowicie:

– 1) suszenie powłoki 5-6 dni w warunkach otoczenia lub 8 godz,, w temp. do 60°C,

– 2) szlifowanie papierem ściernym naftoodpornym nr 320 i 400 zwilżonym naftą,

– 3) odpylanie i wytarcie do sucha szlifowanej powierzchni,

– 4) szlifowanie pastami najpierw o grubszym ziarnie, a następnie o drobniejszym,

– 5) polerowanie płynem do polerowania i usunięcie resztek pasty oraz wytarcie do sucha polerowanej powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>