Lakierowanie lakierem typu Chemolak

Za pomocą lakierów chemoutwardzalnych typu Chemolak oraz lakieru chemoutwardzalnego do mebli z połyskiem można wykańczać na połysk różnego rodzaju wyroby z drewna, a także meble, szczególnie szkieletowe. Zestawy tych materiałów mogą być różne, zarówno do lakierowania drewna barwionego, jak i niebarwionego. Lakiery chemoutwardzalne mogą być nakładane bezpośrednio na drewno, a częściej na podkład odpowiedniego lakieru nitrocelulozowego, np. ogólnego stosowania, ogólnego stosowania matowego, caponowego bezbarwnego itp. Lakiery nitrocelulozowe mają w takim przypadku za zadanie izolowanie powierzchni drewna od niekorzystnego działania na drewno kwaśnego utwardzacza, który powoduje co najmniej przyciemnienie drewna, a w pewnych przypadkach – nawet dość znaczne zmiany zabarwienia, szczególnie powierzchni uprzednio barwionych. Najlepszymi podkładami w takich przypadkach są: lakier caponowy bezbarwny i lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania matowy. Przykładowy proces technologiczny wykańczania lakierem Chemolak może być następujący:

– Zestaw materiałów:

– 1) lakier chemoutwardzalny na drewno Chemolak (7310-421-000),

– 2) lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania (4111-361-000), lub lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001),

– 3) rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych (8153-000-000),

– 4) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000),

– 5) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000).

– Przygotowanie podłoża ma następujący przebieg:

– 1) szlifowanie papierem ściernym nr 80,

– 2) oczyszczenie powierzchni z pyłu,

– 3) szlifowanie papierem ściernym nr 120,

– 4) odpylenie powierzchni,

– 5) nawilżenie powierzchni ciepłą wodą,

– 6) wysuszenie powierzchni w warunkach otoczenia w ciągu 8 godz.,

– 7) szlifowanie papierem ściernym nr 180,

– 8) barwienie powierzchni,

– 9) suszenie 8 godz.,

– 10) sezonowanie 24 godz.

Lakierowanie lakierem typu Chemolak cz. II

Opisany proces przygotowania odnosi się do barwienia wodnymi roztworami barwników. Przy stosowaniu do barwienia barwników bezwodnych proces przygotowania powierzchni jest prosty i nie zachodzi konieczność zwilżania powierzchni ciepłą wodą i związanego z tym suszenia. Przygotowanie materiałów lakierniczych polega na rozcieńczeniu lakierów podanymi rozcieńczalnikami i przefiltrowaniu przez gęste sito:

– 1) lakier nitrocelulozowy do lepkości 20-25 s do natrysku,

– 2) lakier chemoutwardzalny do lepkości 25-35 s do natrysku,

– 3) lakier nitrocelulozowy czy chemoutwardzalny do lepkości 40-60 s do polewania,

– 4) lakier chemoutwardzalny do lepkości 50-60 s do nanoszenia pędzlem.

Lakier chemoutwardzalny przed rozcieńczeniem dokładnie miesza się z utwardzaczem w stosunku 100:12. Mieszaninę lakieru należy zużyć w ciągu 12 godz.

Nanoszenie materiałów. Jako pierwszą warstwę nanosi się lakier nitrocelulozowy, stosując następujące parametry przy nanoszeniu natryskowym: średnica dyszy, mm 1,8 ciśnienie powietrza, at 3,0-3,5 ilość nałożonego lakieru, g/m2 ok. 150-200 grubość warstwy, pm 25-30

Nałożona warstwa wysycha 2 godz., po czym nakłada się drugą warstwę i suszy 6 godz. w temperaturze otoczenia łub 1 godz. w temperaturze do 50°C.

Wysuszoną warstwę powłoki szlifuje się papierem ściernym nr 280, po czym powierzchnię odpyla się i następnie nanosi lakier chemoutwardzalny, stosując następujące parametry natrysku:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>