Zaprawy wtórne

Do rozpuszczania futramin i amin aromatycznych stosuje się wodę o temp. 70-100°C. Najpierw futraminę uciera się na proszek, zalewa pięciokrotną ilością alkoholu etylowego i miesza na gęstą pastę, po czym odstawia się na ok, 50 min. Po upływie tego czasu dodaje się równą ilość 25-proc. amoniaku i zalewa gorącą wodą. Stężenie futramin i amin wynosi 0,2-2%. Do roztworów futramin dodaje się często wody utlenionej lub roztwory zakwasza się rozcieńczonym kwasem solnym do wyraźnej reakcji kwaśnej. Wodę utlenioną stosuje się także do przemywania gotowych wybarwień. Zapewnia ta lepsze kontrasty pomiędzy drewnem wczesnym i późnym. Roztwory amin aromatycznych przygotowuje się o stężeniu 1-2% i miesza się w stosunku 1 : 1 z roztworem azotynu sodowego o takim samym stężeniu. Wszystkie roztwory po sporzą dzeniu studzi się do temperatury ok. 25°C i cedzi przez gęstq gazę lub płótno. Do sporządzania zapraw wstępnych i wtórnych stosuje się naczynia szklane, kamionkowe lub emaliowane. Zaprawy można nanosić wszystkimi omówionymi metodami.

Zaprawy wtórne przygotowuje się w sposób następujący: Oddzielnie przygotowuje się roztwory metali o stężeniu 0,4-4%, a oddzielnie roztwory dodatków, tj. barwników, amoniaku, kwasów itp., po czym roztwory miesza się w odpowiednich proporcjach. Do roztworów zaprawy wtórnej z zasady stosuje się dodatek amoniaku, z wyjątkiem soli żelaza. Dodatek amoniaku powoduje głębsze wnikanie zaprawy i przyspiesza reakcję pomiędzy zaprawą wstępną i wtórną oraz wzmożenie kontrastów pomiędzy zabarwieniem drewna wczesnego i późnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>