Suszenie przyspieszone

Przy suszeniu w komorach suszarniczych są stworzone lepsze warunki i możliwości regulowania zarówno temperatury suszenia, jak też i prędkości oraz krotności wymiany powietrza, a także jego wilgotności. Istnieje zatem większa możliwość dostosowania parametrów suszenia do właściwości materiałów lakierniczych. Przeważnie suszenie w komorach odbywa się w wyższej temperaturze i przy większej prędkości obiegu po- wietrzą. Z tego względu elementów ze świeżo nałożonym lakierem nie można od razu wprowadzać do komory, lecz trzeba odczekać w zależności od rodzaju lakieru 5-15 min. Jest to podyktowane tym, że w początkowej fazie suszenia odparowanie rozpuszczalników jest bardzo szybkie i przy dużej prędkości przepływu powietrza oraz stosunkowo wysokiej temperaturze może wystąpić pęcherzenie powłoki od baniek zamieniającego się w parę rozpuszczalnika. Pęcherzenie może być powodowane dodatkowo przez rozszerzające się pod wpływem temperatury powietrze zawarte w porach drewna. Z powyższego względu zaleca się ogrzewać elementy przed nałożeniem pierwszej warstwy powłoki. Powoduje to rozszerzenie powietrza w porach drewna, a w konsekwencji zmniejszenie pęcherzenia następnie nałożonej i suszonej warstwy.

W większości suszarek komorowych stosuje się suszenie konwekcyjne, a więc obowiązują te same zasady suszenia, co w wydzielonych pomieszczeniach produkcyjnych, z tym, że temperatura w zależności od potrzeb może sięgać do 8CPC, a przepływ powietrza może być bardziej regularny w całej komorze i osiągać w miarę potrzeby do 4 m/s. W komorze zasadniczo jest także regulowana wilgotność powietrza, W nowoczesnych komorach suszarniczych nawet krotność wymiany w zależności od stężenia par podlega stałej regulacji. Na początku suszenia stosuje się zarówno niską temperaturę, jak i prędkość przepływu powietrza, które zwiększa się stopniowo w miarę suszenia, aby pod koniec suszenia obniżyć temperaturę do ok. 3Q°C,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>