Polerowanie powłok

Polerowanie polega na dalszym wygładzeniu powierzchni powłoki przy użyciu past oraz na wygładzeniu powłoki pod wpływem tarcia taśmy lub krążków polerujących. Materiały takie, jak pasty, płyny do polerowania i woski polerskie mają za zadanie wyrównywać powłoki, przez dalsze ich szlifowanie i ułatwiony poślizg taśmy lub krążków na powłoce. Poza tym pod wpływem ciepła niektóre powłoki częściowo stają się plastyczne i w ten sposób ulegają dalszemu wyrównaniu i wygładzeniu oraz uzyskują połysk.

Polerowana powloką powinna być optymalnie wysuszona i oszlifowana (wysokość nierówności nie większa niż 2 firn). Polerowanie powłok powinno przebiegać wg następujących zasad: Polerki taśmowe

– 1) polerowanie przebiega w dwóch etapach, pierwszy etap przy użyciu pasty gruboziarnistej 8240-515-000, drugi etap przy użyciu pasty NH3 na innej polerce

– 2) pastę rozcieńcza się do lepkości 15-20 s i dozuje często w małych ilościach, zwilżając nią polerowaną powłokę

– 3) polerowanie prowadzi się wzdłuż włókien ze stałym umiarkowanym naciskiem przy prędkości taśmy ok. 8-15 m/s.

– Polerki watowe

– 1} polerowanie przebiega przy użyciu specjalnych wosków polerskich,

– 2) prędkość obwodowa walu wynosi ok. 10-20 m/s przy stałym umiarkowanym nacisku,

– 3) w celu prawidłowego dozowania wosku stosuje się niekiedy wstępne nagrzewanie wałów przez przepuszczenie elementów próbnych albo zwilżanie walów benzyną, stosuje się także rozpuszczanie wosku w benzynie i nakładanie ręczne na polerowaną powłokę

– 4) temperatura polerowanej powłoki nie powinna przekraczać 50°C,

– 5) wypolerowana powloką powinna wykazywać miejscowe nierówności nie przekraczające 0,2 im.

Wypolerowane powierzchnie powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek pasty lub wosku przy użyciu płynu polerskiego. Pasty lub wosku nie wolno używać w nadmiarze. Pasta w czasie polerowania nie powinna dłuższy czas przebywać na polerowanej powłoce, gdyż może ją rozpuszczać, dlatego nanosi się ją bezpośrednio przed polerowaniem. Po zakończeniu pracy elementy polerek, tj. taśmy i krążki, oczyszcza się z resztek pasty lub wosku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>