Odżywiczanie drewna

Zdarza się, że drewno, szczególnie sosnowe, jest bardzo przesycone żywicą, która po malowaniu i ogrzaniu elementu może rozpuszczać powłokę malarską, szczególnie olejną, i wyciekać na zewnątrz. Aby temu zapobiec, należy na powierzchni obniżyć zawartość żywicy w drewnie. W tym celu stosuje się zmywanie powierzchni rozpuszczalnikami lub roztworami zmydlającymi żywicę. Do zmywania stosuje się najczęściej 25-proc. wodny roztwór acetonu, benzynę lub terpentynę, bądź specjalny zmywacz do powłok olejnych, a do zmydlania ć-proc. wodny roztwór sody kalcynowanej bądź 4-proc. roztwór sody kaustycznej. Roztwory zmydlające nanosi się na powierzchnię obficie, a po zmy- dleniu żywicy powierzchnię zmywa się letnią wodą z dodatkiem kwasu solnego. Powierzchnię po wysuszeniu poddaje się szlifowaniu. W celu szybszego i lepszego zmydlenia żywicy roztwory zmydlające można podgrzać do temperatury ok. 60°C. Po zmyciu rozpuszczalnikami powierzchnię najpierw poddaje się szczotkowaniu, a następnie szlifowaniu, z tym, że po szlifowaniu należy ponownie przetrzeć powierzchnię szmatą zwilżoną rozpuszczalnikiem. Dobre wyniki przy odżywiczaniu powierzchni uzyskuje się przez zmywanie jej mieszaniną składającą się w 75% z 6-proc. roztworu węglanu sodowego i w 25% z acetonu. W danym przypadku równocześnie zachodzi zmydlanie i rozpuszczanie żywicy. Po naniesieniu roztworu postępuje się dalej tak, jak w przypadku roztworów zmydlają- cych.

Przy zaplamieniu malowanej powierzchni tłuszczem lub olejem należy zastosować zmywanie benzyną lub terpentyną, gdyż takie plamy obniżają przyczepność powłok do podłoża.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>