Nanoszenie materiału przy natrysku hydrodynamicznym

Rodzaj dyszy dobiera się więc w zależności od rodzaju rozpylanego materiału, od rodzaju i wielkości pokrywanej powierzchni, grubości nakładanej warstwy itp. Do materiałów pigmentowanych, szczególnie o grubszym ziarnie pigmentu, stosuje się większą średnicę dyszy niż do materiałów bezpigmentowych lub o drobnym ziarnie. Przy nakładaniu materiału na duże powierzchnie stosuje się większe dysze i o większym kącie natrysku. Również przy konieczności uzyskania grubszej warstwy należy stosować dysze większe,

Ciśnienie powinno być dobrane do lepkości i rodzaju stosowanego materiału oraz do rodzaju i średnicy dyszy. Wielkość ciśnienia ustala się praktycznie przy stałych pozostałych parametrach. Właściwe dobranie ciśnienia daje prawidłowe rozpylenie i pasmo o równomiernej grubości na całej szerokości.

Nanoszenie materiału. Przy natrysku hydrodynamicznym nie stosuje się natrysku krzyżowego. Pistolet należy trzymać dokładnie prostopadle do wykańczanej powierzchni. Poszczególne pasma powinny zachodzić na siebie od 10 do 30%. Zależy to od rodzaju dyszy. Pozostałe warunki są takie same, jak dla natrysku pneumatycznego.

Efekty ekonomiczne stosowania natrysku hydrodynamicznego w stosunku do natrysku pneumatycznego są znaczne. Natrysk hydrodynamiczny daje: kilkakrotnie większą wydajność pracy, większą wydajność materiałową i mniejsze straty, natrysk prowadzi się przy wyższej lepkości, a więc oszczędza się rozpuszczalniki, mniej zanieczyszcza się miejsce pracy, mniej zużywa się powietrze, mniej miejsca potrzeba na zainstalowanie urządzeń natryskowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>